Through the Super Running Coin airdrop you can get 50 SRC tokens ($25) for free if you accomplish simple social tasks. Also, you can earn 10 SRC tokens ($5) for each referral. What is Super Runnig Coin? Super Running Coin is the largest global Digital Currency Based on Crypto Network.

I. What is Super Runnig Coin?

Super Running Coin is the largest global Digital Currency Based on Crypto Network. It Everyone can Send low cost private, secure, borderless payments to anyone, anytime, anywhere.

“Super Running Coin is a powerful, political and economical tool which anyone, anywhere can use without permission to transact with anyone else in the world and partake in a genuinely global economy.”

See also article on getting Get 40 CC coins ($ 12)

Cubicverse & FlameExchange airdrop – Get 40 CC coins ($12)

II. Super Running Coin airdrop – Step-by-step guide

src-token

 • Start the Super Running Coin telegram airdrop bot.
 • Press / Start to start
 • ✅Please do the required tasks to be eligible to get airdrop tokens.🔹1 SRC = 0.70 USD
  🔸For Joining – Get 50 SRC
  ⭐️ For each referral – Get 10 SRC📘By Participating you are agreeing to the Super Running Coin (Airdrop) Program Terms and Conditions. Please see pinned post for more information.”Click “Join Airdrop” to proceed”

mã thông báo SRC

 • 🔹️ Total to earn per participant (if you complete all the tasks) = 50 ($35) SRC Tokens
  🔹️ Per referral = 10 ($7) SRC Tokens📢 Airdrop Rules✏️ Mandatory Tasks:
  ♦️ Join our telegram chat (https://t.me/SuperRunningCoin_SRC_Official)
  ♦️ Please join our telegram channel (https://t.me/SuperRanningcoin_SRC)
  ♦️ Follow our Twitter (https://twitter.com/coin_running?s=09) page and retweet the pinned post
 • Join in telegram group and channel.
 • Follow on Twitter and retweet pinned post.
 • Send the bot the address of your ERC20 compatible wallet, eg Trustwallet. No Trust wallet to download 1 immediately via the link below.

Join trust wallet

 • You will receive 50 SRC tokens ($25) for free.
 • Also, share your referral link and get 10 SRC tokens ($5) for each referral.
 • Don’t forget to join our Telegram channel and follow us on Facebook to receive new airdrops!

Note: Distribution will begin on 1. september 2020. SRC token is listed on Coingecko.

Super Running Coin is the largest global digital currency based on the cryptocurrency network. So get it today. Share if you find the article useful, Subscribe to receive the latest token at.

#Twitter

#reddit.com

#medium

#Telegram channel

#Facebook

Thông qua airdrop Super Running Coin, bạn có thể nhận được 50 SRC token (25 đô la) miễn phí nếu bạn hoàn thành các nhiệm vụ xã hội đơn giản. Ngoài ra, bạn có thể kiếm được 10 mã thông báo SRC ($ 5) cho mỗi lần giới thiệu.

III. Super Runnig Coin là gì?

Super Running Coin là tiền tệ kỹ thuật số toàn cầu lớn nhất dựa trên mạng lưới tiền điện tử. Mọi người đều có thể Gửi các khoản thanh toán riêng tư, an toàn, không biên giới với chi phí thấp cho bất kỳ ai, mọi lúc, mọi nơi.

“Super Running Coin là một công cụ mạnh mẽ, chính trị và kinh tế mà bất kỳ ai, ở bất kỳ đâu đều có thể sử dụng mà không được phép giao dịch với bất kỳ ai khác trên thế giới và tham gia vào nền kinh tế toàn cầu thực sự.”

Xem thêm bài viết nhận Get 40 CC coins ($12)

Cubicverse & FlameExchange airdrop – Get 40 CC coins ($12)Tải ứng dụng BABB, Nhận ngay 12000 BAX miễn phí

IV. Airdrop Super Running Coin – Hướng dẫn từng bước

 • Khởi động bot airdrop điện tín Super Running Coin.
 • Nhấn /Start để bắt đầu
 • ✅Hãy làm các nhiệm vụ bắt buộc để đủ điều kiện nhận mã thông báo airdrop.🔹1 SRC = 0,70 USD
  🔸Để tham gia – Nhận 50 SRC
  ⭐️ Đối với mỗi lần giới thiệu – Nhận 10 SRC📘Bằng cách tham gia, bạn đồng ý với Điều khoản và Điều kiện của Chương trình Super Running Coin (Airdrop). Vui lòng xem bài đăng được ghim để biết thêm thông tin. ”Nhấp vào “Join Airdrop” để tiếp tục “

mã thông báo SRC

🔹️ Tổng số tiền kiếm được cho mỗi người tham gia (nếu bạn hoàn thành tất cả các nhiệm vụ) = 50 ($ 35) Mã thông báo SRC
🔹️ Mỗi lượt giới thiệu = 10 ($ 7) SRC Token

📢 Quy tắc Airdrop

✏️ Nhiệm vụ bắt buộc:
♦ ️ Tham gia cuộc trò chuyện qua điện tín của chúng tôi (https://t.me/SuperRunningCoin_SRC_Official)
♦ ️ Hãy tham gia kênh telegram của chúng tôi (https://t.me/SuperRanningcoin_SRC)
♦ ️ Theo dõi trang Twitter (https://twitter.com/coin_running?s=09) của chúng tôi và đăng lại bài đăng đã ghim.

 • Tham gia vào nhóm và kênh telegram .
 • Theo dõi trên Twitter và đăng lại bài đăng đã ghim.
 • Gửi cho bot địa chỉ ví tương thích ERC20 của bạn, ví dụ:  Trustwallet. Chưa có ví Trust tải ngay 1 cái qua liên kết bên dưới.

Join trust wallet

 • Lưu ý: không gửi ví trao đổi.
 • Bạn sẽ nhận được 50 mã thông báo SRC ($ 25) miễn phí.
 • Ngoài ra, hãy chia sẻ liên kết giới thiệu của bạn và nhận 10 mã thông báo SRC ($ 5) cho mỗi lần giới thiệu.
 • Đừng quên tham gia Telegram channel của chúng tôi và theo dõi chúng tôi trên  Facebook  để nhận airdrop mới!

Lưu ý: Việc phân phối sẽ bắt đầu vào ngày 1 tháng 9 năm 2020. Mã thông báo (token) SRC được liệt kê trên Coingecko .

V. Summary/ Tổng kết

Super Running Coin là tiền tệ kỹ thuật số toàn cầu lớn nhất dựa trên mạng lưới tiền điện tử. Vì vậy hãy sở hữu nó ngay hôm nay. Chia sẻ nếu thấy bài viết có ích, Theo dõi để nhận token mới nhất tại.

#Twitter

#reddit.com

#medium

#Telegram channel

#Facebook

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây