Through the Jboxcoin airdrop you can get 100 JBX tokens ($10) for free if you accomplish simple social tasks. Also, you can earn 10 JBX tokens ($1) for each referral.

✅Please perform the tasks below to earn to 100 JBX ($10) tokens.

I. About Jboxcoin

JBOX researches and utilizes the best blockchain technologies, by bringing you a new decentralized sustainable video streaming cryptocurrency system. The system is within the scope of movie/video industry and cryptocurrency industry.

It encompasses the industries that produce varieties of videos that cover Aerospace Industry, Agriculture, Computer, Education, Entertainment, Food, Health-care, Information and Technology, Manufacturing, Mass media, Telecommunications, Transport, Sports, industries, among others.

JBOX tokens already listed on Finexbox https://www.finexbox.com/

II. Jboxcoin airdrop 

jboxcoin airdrop

📢Our Airdrop rules:

1:Join Jboxcoin on Telegram group (https://t.me/jboxcoin) and channel (https://t.me/jboxcoinnews). (Mandatory)

2:Follow Jboxcoin on Twitter (https://twitter.com/Jbox_coin). (Mandatory)

3:Like Jboxcoin on Facebook (https://www.facebook.com/jboxcommunity/). (Optional)

4:Submit your ETH address and other details.

5:You can get 10 JBX tokens for each referral.

6:The airdrop token will be distributed on November 15th.

7:JBX tokens already listed on Finexbox (https://www.finexbox.com/market/pair/JBX-BTC.html) and Vindax (https://vindax.com/exchange-base.html?symbol=JBX_USDT) exchanges.

Note:We will manually check the participants, Mandatory tasks must be completed, Unfinished will not get any tokens.

If you have any questions, please ask at the telegram group (https://t.me/jboxcoin).

🔘Please Join our Telegram Group (https://t.me/jboxcoin), and Press “Done” button.
Please stay active and talk after joining,This way you will get the token.

See how to receive Airdrop Cubicverse & Flame Exchange

Cubicverse & FlameExchange airdrop – Get 40 CC coins ($12)

Step-by-step guide

Start the Jboxcoin telegram airdrop bot by below link.

https://t.me/JboxcoinAirdropBot?start=574627622

Jboxcoin airdrop

Join in telegram group and channel.
Follow on twitter.
You can complete optional tasks.
You will receive 100 JBX tokens ($10) for free.
Also, share your referral link and get 10 JBX tokens ($1) for free.

Note: You will receive rewards on November 15th. JBX tokens already listed on Finexbox and Vindax exchanges.

  • Share if you find the article useful, Subscribe to receive the latest token at

#Twitter

#reddit.com

#medium

#Telegram channel

#Facebook

Thông qua airdrop Jboxcoin, bạn có thể nhận được 100 mã thông báo JBX (10 đô la) miễn phí nếu bạn hoàn thành các nhiệm vụ xã hội đơn giản. Ngoài ra, bạn có thể kiếm được 10 mã thông báo JBX ($ 1) cho mỗi lần giới thiệu.

III. Jboxcoin là gì?

JBOX nghiên cứu và sử dụng các công nghệ blockchain tốt nhất, bằng cách mang đến cho bạn một hệ thống tiền điện tử phát trực tuyến video bền vững phi tập trung mới. Hệ thống này nằm trong phạm vi của ngành công nghiệp phim / video và ngành công nghiệp tiền điện tử.

Nó bao gồm các ngành sản xuất nhiều loại video bao gồm Công nghiệp Hàng không Vũ trụ, Nông nghiệp, Máy tính, Giáo dục, Giải trí, Thực phẩm, Chăm sóc sức khỏe, Thông tin và Công nghệ, Sản xuất, Truyền thông đại chúng, Viễn thông, Giao thông vận tải, Thể thao, các ngành công nghiệp, v.v.

IV. Hướng dẫn từng bước Jboxcoin airdrop

Mã thông báo JBOX đã được liệt kê trên các sàn giao dịch Finexbox (https://www.finexbox.com/market/pair/JBX-BTC.html) và Vindax (https://vindax.com/exchange-base.html?symbol=JBX_USDT).

📢 Quy tắc Airdrop của chúng tôi :

1 : Tham gia Jboxcoin trên nhóm Telegram (https://t.me/jboxcoin) và kênh (https://t.me/jboxcoinnews). (Bắt buộc)

2 : Theo dõi Jboxcoin trên Twitter (https://twitter.com/Jbox_coin). (Bắt buộc)

3 : Thích Jboxcoin trên Facebook (https://www.facebook.com/jboxcommunity/). (Không bắt buộc)

4 : Gửi địa chỉ ETH của bạn và các chi tiết khác.

5 : Bạn có thể nhận được 10 mã thông báo JBX cho mỗi lần giới thiệu.

6 : Mã thông báo airdrop sẽ được phân phối vào ngày 15 tháng 11.

7 : Mã thông báo JBX đã được liệt kê trên Finexbox (https://www.finexbox.com/market/pair/JBX-BTC.html) và Vindax (https://vindax.com/exchange-base.html?symbol=JBX_USDT) trao đổi.

Lưu ý : Chúng tôi sẽ kiểm tra thủ công những người tham gia, Các nhiệm vụ bắt buộc phải hoàn thành, Chưa hoàn thành sẽ không nhận được bất kỳ mã thông báo nào.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng hỏi tại nhóm telegram (https://t.me/jboxcoin).

Tham khảo cách nhận Airdrop Cubicverse & Flame Exchange

Cubicverse & FlameExchange airdrop – Get 40 CC coins ($12)

 Hướng dẫn từng bước

Bắt đầu bot airdrop điện tín Jboxcoin theo liên kết bên dưới.

https://t.me/JboxcoinAirdropBot?start=574627622

Nhấn Continue và ghi kết quả phép tính để xác minh bạn không phải rô bốt.

jboxcoin

Tham gia vào nhóm và kênh telegram. Nhấn Done khi hoàn tất để chuyển qua bước khác.
Theo dõi trên Twitter. Nhấn Done khi hoàn tất để chuyển qua bước khác.
Bạn có thể hoàn thành các nhiệm vụ tùy chọn.
Bạn sẽ nhận được 100 mã thông báo JBX ($ 10) miễn phí.
Ngoài ra, hãy chia sẻ liên kết giới thiệu của bạn và nhận 10 mã thông báo JBX ($ 1) miễn phí.

Lưu ý: Bạn sẽ nhận được phần thưởng vào ngày 15/11. Mã thông báo JBX đã được liệt kê trên các sàn giao dịch Finexbox và Vindax.

🔘Hãy tham gia Nhóm Telegram của chúng tôi (https://t.me/jboxcoin) và nhấn nút “Hoàn tất”.
Hãy tiếp tục hoạt động và nói chuyện sau khi tham gia, Bằng cách này, bạn sẽ nhận được mã thông báo.

Chia sẻ nếu thấy bài viết có ích, Theo dõi để nhận token mới nhất tại.

#Twitter

#reddit.com

#medium

#Telegram channel

#Facebook

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây